Over ons

Bonsma & Van Exel is een samenwerking van Jacintha Bonsma en Elly van Exel. Allebei hebben zij veel ervaring met flexibel onderwijs in mbo en hbo.

Jacintha Bonsma

Een opleiding moet bijdragen aan de professionele én persoonlijke ontwikkeling van de student

Na het vervullen van verschillende commerciële functies in het bedrijfsleven, heb ik in 2003 de overstap naar het onderwijs gemaakt. Het dynamische karakter van het onderwijs spreekt mij enorm aan. Mijn passie ligt bij het ontwikkelen en vormgeven van kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs waarin werken en leren centraal staat: leven lang ontwikkelen.

Ik vind het mooi een bijdrage te kunnen leveren aan het opleiden en begeleiden van werkenden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. En daar hoort een flexibel curriculum bij! Mijn uitgangpunt is om vanuit een klantgerichte aanpak een opleiding te ontwikkelen die aansluit bij de behoeften van de student en werkveld. Zo heb ik met heel plezier een curriculum ontwikkeld waarin met behulp van modules zowel een Ad opleiding als een bachelor opleiding gevolgd kan worden en waarbij een naadloze doorstroom mogelijk is. Ik ben altijd op zoek naar innovatieve, efficiënte en praktische oplossingen.

Ik heb een brede ervaring in het onderwijs, zowel in het MBO als in het HBO. Ik heb in verschillende rollen gewerkt niet alleen als docent, maar ook als onderwijsontwikkelaar, opleidingscoördinator en teamleider. Juist door die verschillende rollen, ben ik in staat om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken en zo te komen tot een goede oplossing. Daarnaast heb ik ruime ervaring als auditor bij de accreditatie van opleidingen zowel reguliere accreditaties als toets nieuwe opleidingen.

Betrouwbaar, betrokken en analytisch zijn eigenschappen die bij mij horen. Door vraagstukken te structureren kan ik doelgericht en goed georganiseerd te werk gaan. Ik ben loyaal, consciëntieus en vriendelijk.

Elly van Exel

Een studie moet kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in je leven

Ik heb een passie voor onderwijs. Voor onderwijs dat past bij de student en dat tegemoet komt aan de eisen vanuit het werkveld. Voor mij is het ook belangrijk dat onderwijs toegankelijk is voor iedereen. Voor de jonge studenten, maar juist ook voor die studenten voor wie onderwijs een tweede kans is. Ik heb zelf in deeltijd een universitaire studie Rechten gedaan en ik weet daarom hoe belangrijk het is dat een studie kan meebewegen met de ontwikkelingen in je leven.

Ik heb een brede ervaring in het onderwijs: als docent heb ik onderwijs ontwikkeld en ik ben als opleidingscoördinator verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van verschillende flexibele HBO-opleidingen. Een van de leukste dingen die ik gedaan heb is het ontwikkelen van een AD. Het onderzoek in het werkveld en het samenwerken met collega’s en studenten om een mooie flexibele opleiding te maken gaf heel veel voldoening. Ik heb er veel van geleerd en dat kwam ook weer van pas bij de accreditaties die ik bij andere hogescholen heb gedaan.

Als manager en projectleider was ik nauw betrokken bij beleidsontwikkeling en implementatie van het geflexibiliseerde deeltijdse hoger onderwijs op instellingsniveau. Hierbij was ik ook betrokken bij de regionale en landelijke ontwikkelingen van het Leven Lang Ontwikkelen onderwijs.

Naast mijn werk ben ik al heel coach. Ook ik blijf mij mijn leven lang ontwikkelen. En daarom heb ik mij inmiddels ook ontwikkeld tot teamcoach en intervisie begeleider. Deze vaardigheden kan ik heel goed inzetten bij de begeleiding van onderwijsteams.

Kernwoorden die bij mij passen zijn: resultaat- en tegelijkertijd ook mensgericht, analytisch en gericht op de grote lijnen, maar met oog voor details. Daarnaast ben ik een doorzetter, veerkrachtig, warm en vriendelijk.

Hier vind je onze contactgegevens.