Advies op maat

Het flexibiliseren van het onderwijs is complex. Er komen veel verschillende aspecten bij kijken. We hebben daarom een roadmap ontwikkeld. Met onze roadmap ondersteunen wij opleidingen bij het flexibiliseren van het onderwijs met als doel een uitgebalanceerd en flexibel curriculum. Stap voor stap begeleiden we opleidingen in dit traject en geven we advies op maat bij flexibilisering van het onderwijs.

We geven advies op maat voor een integraal traject maar bieden ook ondersteuning bij specifieke onderdelen en vraagstukken. Kijk hieronder voor de mogelijkheden.

Ondersteuning bij specifieke onderdelen en vraagstukken

Flexibilisering

advies flexibiliering onderwijs visie

Visie ontwikkeling
Het startpunt voor flexibilisering begint bij het formuleren van visie. We ondersteunen onderwijsteams en management bij het ontwikkeling van een visie op flexibilisering.
Curriculum ontwerp en leeruitkomsten
Een curriculum flexibiliseren kan op verschillende manieren (leerroutes, modules, toetsing). We adviseren teams over het inrichten van een flexibel curriculum, passend bij de visie en uitgangspunten.
Leerwegonafhankelijke toetsing
We begeleiden docenten en teams bij het ontwikkelen van leerwegonafhankelijke toetsen (formatief en summatief).
Activerende werkvormen
Hoe activeer je studenten? Welke blend is passend bij de leeruitkomst? We coachen docenten bij het ontwikkelen van verrijkende didactische werkvormen en het vormgeven van blended learning.

PDCA

advies flexibilisering onderwijs pdcs
Accreditatie en TNO
Binnenkort een accreditatie? Of de mogelijkheden van een nieuwe opleiding aan het onderzoeken? We bieden ondersteuning bij de voorbereiding en begeleiding voor TNO en de 6-jarige accreditatiecyclus.
Quickscan
Is jouw opleiding accreditatieproof? Welke verbeterpunten zijn voor jouw opleiding van belang? Met behulp van een quickscan brengen we de kwaliteitsrisico’s in kaart om te bepalen of jouw opleiding klaar is voor een accreditatie (interne audit, (flex)-accreditaties).

Professionalisering

advies flexibilisering op maat professionalisering
Training en coaching
Flexibilisering heeft gevolgen voor de rol van de docent. We bieden trainingen en coachingstrajecten om de docent en het team te helpen om deze nieuwe rol te kunnen omarmen.
Intervisie
We begeleiden teams bij het opzetten van intervisie en kalibratie bijeenkomsten.

Integraal advies voor flexibilisering van het onderwijs

Integraal advies met behulp van onze roadmap
Met onze roadmap ondersteunen we opleidingen bij het flexibiliseren van hun opleiding. Visievorming vormt hierbij het startpunt. Wat is de stip aan de horizon? Welke kernwaarden en kaders zijn hierbij belangrijk? Met de geformuleerde visie gaan we vervolgens stap voor stap aan de slag.

Bij iedere stap in het traject evalueren we of we nog op de juiste route zitten of dat het kompas bijgesteld moet worden. We kijken hierbij naar de geformuleerde visie, maar ook naar de kaders en kernwaarden. Moeten we onze route bijstellen of is er sprake van voortschrijdend inzicht en stellen we ons kompas opnieuw in? Borging van de onderwijskwaliteit hoort hier ook bij, waarbij de accreditatiestandaarden leidend zijn.

Bij onze aanpak hebben we oog voor de veranderende rol van docent die flexibilisering met zich meebrengt. Daarom begeleiden we de docent en het team intensief hierbij en kijken welke professionalisering gewenst is.

Onze aanpak

In een vrijblijvend gesprek onderzoeken we wat wij voor jullie kunnen betekenen en op basis daarvan maken we een advies op maat. Een advies dat past bij jouw specifieke vraagstuk en situatie. Onze aanpak is resultaatgericht, persoonlijk en betrokken. Hier vind je onze contactgegevens.