Onderwijs flexibilisering

Bonsma & Van Exel Onderwijsflexibilisering is een samenwerking van Jacintha Bonsma en Elly van Exel. Wij geven advies en ondersteuning op het gebied van flexibilisering van het onderwijs en leven lang ontwikkelen. Met onze integrale benadering ondersteunen wij opleidingen, zodat zij uitgerust zijn voor de toekomst.

Het resultaat van onderwijs flexibilisering is dat opleidingen meer flexibel en wendbaar worden en zich dus sneller kunnen aanpassen aan de veranderde vraag van (werkende) studenten, werkzoekenden en werkgevers. Wij helpen opleidingen om flexibele leerroutes en vraaggericht aanbod te ontwikkelen dat betaalbaar én kwalitatief hoogwaardig is. Hierbij hebben speciale aandacht voor de ontwikkeling van docenten en docententeams.

Ons advies voor een integraal traject is altijd op maat. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning bij specifieke onderdelen en vraagstukken. Hier vind je wat wij voor jou kunnen betekenen.